Protupožarna zaštita

Usluge profesionalnih vatrogasaca

Zaštita – Zagreb d.o.o. pruža usluge profesionalnih vatrogasaca te u ovoj djelatnosti ima najdužu tradiciju u Hrvatskoj što je uz obrazovane i stručne kadrove jamstvo kvalitete izvršavanja ovih poslova.

Obavljanje predmetnih poslova izvršavaju radnici koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o zaštiti od požara i koji su osposobljeni za obavljanje poslova profesionalnih vatrogasaca.

U Zaštiti – Zagreb d.o.o. vodi se briga da je svaki izvršitelj ovih poslova u potpunosti upoznat s internim planovima i propisima zaštite objekta na kojem obavlja poslove, te da je osposobljen upotrijebiti raspoložive sustave i sredstva gašenja požara.

Servisiranje i održavanja vatrogasnih aparata

Zaštita – Zagreb d.o.o. ima  i odobrenje za obavljanje poslova servisiranja i održavanja vatrogasnih aparata, a usluge danas pružamo za više od 300 korisnika.

Dugogodišnje iskustvo, stručni kadrovi i suvremena servisna oprema garancija su kvalitete našega servisa.

Na poslovima servisiranja vatrogasnih aparata rade radnici koji imaju propisana ovlaštenja i ispunjavaju sve uvjete propisane Zakonom.