Tehnička zaštita

Poslovi projektiranja, ugradnje i održavanja sustava

Zaštita – Zagreb d.o.o. ima zaposlen tim stručnjaka za tehničku zaštitu koji se bave projektiranjem, ugradnjom i održavanjem svih vrsta sustava tehničke zaštite kao što su:

 • protuprovalni i protuprepadni sustavi
 • sustavi video nadzora
 • sustavi kontrole pristupa i evidencije radnog vremena
 • sustavi vatrodojave (detekcija i dojava požara)
 • sustavi zaštite roba od krađa
 • sustavi za nadzor i kontrolu ophodnje objekata

Pri izboru i ugradnji sustava tehničke zaštite dobavljamo opremu proizvedenu od renomiranih svjetskih proizvođača tako da naša tvrtke uživa povjerenje niza kupaca i korisnika ovih usluga.

Kako bi se izvela adekvatna provedba tehničke zaštite prema zahtjevima i potrebama naručitelja, sukladno “Pravilniku o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite” potrebno je obaviti sljedeće zadatke:

 • izraditi prosudbu ugroženosti štićenog objekta (prostora),
 • izraditi sigurnosni elaborat,
 • definirati projektni zadatak,
 • obaviti projektiranje sustava tehničke zaštite,
 • obaviti dobavu i isporuku opreme,
 • obaviti poslove izvedbe sustava tehničke zaštite,
 • izvršiti stručni nadzor nad izvedbom sustava tehničke zaštite i
 • održavati i servisirati sustav tehničke zaštite.

Usluge centralno dojavnog sustava (CDS-a) i intervencija

Usluge centralnog dojavnog sustava (CDS-a)

Usluge centralnog dojavnog sustava podrazumijevaju priključenje, stalni nadzor i praćenje rada sustava tehničke zaštite koji su instalirani na štićenim objektima. Priključenjem sustava tehničke zaštite na dojavni centar Zaštite – Zagreb d.d. postiže se potpunija učinkovitost sustava.

Usluge intervencija putem mobilnih interventnih ekipa u alarmnim situacijama

U slučaju primitka alarmnih poruka od sustava tehničke zaštite, koji su priključeni na dojavni centar, interventne ekipe Zaštite – Zagreb d.o.o. izvršit će intervenciju u cilju otkrivanja i sprečavanja opasnosti koje ugrožavaju sigurnost osoba i imovine na štićenom objektu, te će postupati sukladno zakonu, pravilima struke i preuzetim obvezama iz ugovora s korisnikom usluga.