Tjelesna zaštita

Zaštitarsko – čuvarske usluge

 • Poslovi zaštitara i čuvara na štićenim objektima i prostorima organiziraju se na osnovi  stručnih prosudbi ugroženosti i izrađenih planova zaštite.
 • Zavisno o razini i stupnju ugroženosti zaštitu osoba i imovine obavljaju radnici s ovlastima “čuvara” ili “zaštitara” izdanima od MUP-a RH sukladno Zakonu o privatnoj zaštiti.
 • Radnici su odjeveni u službene odore s oznakama društva i po potrebi opremljeni kratkim vatrenim oružjem, sustavom veze (radio stanice, mobiteli i sl.), baterijskim svjetiljkama i drugom potrebnom opremom sukladno preuzetim obvezama, potrebama korisnika usluga i specifičnostima poslova.

Recepcijske usluge

 • Na određenim štićenim objektima i poslovnim prostorima gdje postoje posebne potrebe obavljanja recepcijskih poslova angažiraju se i radnici recepcionari.
 • Pored ovlasti za obavljanje poslova tjelesne zaštite (zaštitara) recepcionari su osposobljeni i za rad na recepcijama, te posjeduju potrebna znanja stranih jezika.
 • Zavisno o potrebama i zahtjevima radnog mjesta radnici recepcionari mogu biti odjeveni u civilna odijela.

Usluge pratnje i prijevoza novca

 • Sukladno zakonskim propisima Zaštita-Zagreb d.o.o. ima ovlaštenje MUP-a RH za obavljanje poslova osiguranja i pratnje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti.
 • Zaštita – Zagreb d.o.o. posjeduje odgovarajuća oklopljena vozila za transport novca i dragocjenosti.
 • Vozila za transport vrijednosnih pošiljaka izrađena su i opremljena sukladno zakonskim propisima i standardima.
 • Zaštitari – pratitelji novca odabrani su prema posebnim kriterijima i dodatno obučeni za obavljanje predmetnih poslova.
 • Pratitelji novca pri obavljanju poslova koriste zaštitne (pancir) prsluke, vatreno oružje, sustave radio i mobilne veze i ostalo.

Osiguranje javnih skupova i priredbi

 • Za osiguranje javnih skupova (športskih natjecanja, kulturno zabavnih priredbi, političkih i vjerskih okupljanja i dr.) prema posebnim kriterijima angažiraju se zaštitari-redari koji stručno i profesionalno održavaju red i mir.
 • Poslovi osiguranje javnih skupova obavljaju se sukladno posebno razrađenim planovima koji proizlaze iz sigurnosnih prosudbi rizika za svako javno okupljanje.

Zaštita osoba – tjelohranitelji (bodyguard)

 • Usluge tjelohranitelja realiziraju se sa svrhom štićenja određenih osoba od bilo kakvog ugrožavanja njenog tjelesnog i zdravstvenog integriteta.
 • Ovaj oblik zaštitarskih poslova zahtijeva angažiranje vrlo stručnih, iskusnih i odgovornih zaštitara.
 • Zaštitari – tjelohranitelji pored standardne obrazovanosti posjeduju znanja stranih jezika i borilačkih vještina.