O nama

Povijest tvrtke

ZAŠTITA-ZAGREB d.o.o. za zaštitarsku djelatnost sa sjedištem u Zagrebu, ima već 60-godišnju tradiciju u obavljanju poslova zaštite osoba i imovine.
Davne 1951. godine osnovano je poduzeće pod nazivom “Sigurnost” koje je u početku zapošljavalo 30-tak radnika koji su obavljali preventivne noćne obilaske dijela trgovinskih objekata, kinematografa te nekih drugih pogona i radnji na području grada Zagreba i regije. Tijekom sljedećih godina poduzeće je širilo svoju djelatnost pružajući usluge čuvanja sve većeg broja privrednih objekata, objekata gradskih i državnih organizacija te svih drugih objekata i prostora koje je trebalo štititi.
Godine 1992. pretvorbom društvenog poduzeća “Sigurnost” i promjene naziva, nastala je ZAŠTITA-ZAGREB d.d. čija je osnovna djelatnost tjelesna, tehnička i protupožarna zaštita osoba i imovine. Izvršenom uspješnom pretvorbom u društvu su provedena potrebna organizacijska i kadrovska preustrojavanja kako bi Društvo u potpunosti moglo udovoljiti suvremenim tržišnim zahtjevima.

 

Zaštita-Zagreb danas

Zaštita-Zagreb d.o.o. registrirana je i osposobljena za sve oblike tjelesne i tehničke zaštite  i protupožarne zaštite osoba, objekata i imovine.

U cilju što operativnijeg i kvalitetnijeg izvršavanja zaštitarskih poslova i poslova protupožarne zaštite u društvu je ustrojen dispečerski dojavni centar, koji uz mobilne nadzorne i interventne ekipe, a koje su opremljene brzim intervencijskim vozilima i u svom radu koriste suvremeni sustav radio mreže i mobilne telefone, u najkraćem vremenu rješavaju  najsloženije operativne zadatke.

Organizacija rada u Zaštiti – Zagreb d.o.o. ustrojena je po najvišim svjetskim sigurnosnim standardima, a uspostavljen je i  sustav upravljanja kvalitetom prema normi EN ISO 9001:2008.